Tozlu Sayfalardaki Çevre

Çevre kavramı insanoğlunun var oluşu ile başlayıp günümüze kadar gelen bir olgudur. Yaşanan büyük olumsuzlar dolayısı ile dün başlayıp bugün devam eden bir olgu gibi görünmesine rağmen. Ve bilim adamları yıllar öncesinde bilimsel çalışmalarında çevre konusunu ele almışlardır.

Devamını Oku

OSMANLI’NIN HİCAZ’DA DENİZ SUYUNU ARITMA TESİSLERİ

Osmanlılar hakimiyetinde bulunduğu dönemlerde Hicaz’da Hac mevsiminde hacıların sayılarının da artması ile birlikte su sorunu ortaya çıkıyordu ve bu sorun günden güne artıyordu. Osmanlı Devleti yaşanan bu soruna ise deniz suyunu arıtarak kullanılmasını sağlama projesi ile çözüm buldu.

Devamını Oku
Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Directive 'safe_mode' is deprecated in PHP 5.3 and greater
in expression :
file : Unknown