Hedef; Dünyaya Hizmet Etmek

Kurulduğu günden bugüne değişmeyen tek hedefi bir Türk markası olarak dünyaya hizmet etmek olan Haliç Çevre, kalitesinden taviz vermeden hizmetlerine devam ediyor.

Haliç Çevre’nin dünü, bugünü, geleceği ve bulunduğu sektör ile ilgili Genel Müdürü Erkan KARAHASANOĞLU,  Laboratuvar Sorumluları Gökhan GÜLENÇ ve Feyza YALÇIN ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

 1. 1.       Haliç Çevre’den bahseder misiniz?

Haliç Çevre, çevre sektörü ve çevre bilincinin henüz yeni oluşmaya başladığı 2000 yılında, çevre danışmanlık hizmeti vermek adına sektöre adım attı. 57 nolu ÇED yeterlik belgesi ile hizmet veren şirketimiz müşteri talepleri ve mevzuatların yönlendirmesiyle 2004 yılında çevre laboratuarını kurmuştur. Şirketimiz hem danışmanlık hem de laboratuvar adına gerekli belgelerimizi de tamamladıktan sonra 2008 yılında ÇED konusunda çalışmayı bırakarak, iş sağlığı ölçümlerine yatırım yapmış ve aynı yıl hizmet verdiği bütün kapsamlarda Türkak Akreditasyon Belgesini almıştır.

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ mız tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ inin yayınlanmasının ardından gerekli çalışmaları tamamlayan şirketimiz 2014 yılında 3 nolu belge ile İSGÜM tarafından yetkilendirilmiştir. 

Şu an sektör içerisinde iyi bir noktada olduğumuzu düşünmemize rağmen, kurulduğumuz günden bugüne ödün vermediğimiz kalite ve güvenilirlik anlayışımızla hızla büyümeye devam ediyoruz.

 1. 2.       Hizmet alanları hakkında bilgi verir misiniz?

Haliç Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları, emisyon, imisyon, gürültü, titreşim, su – atıksu, deniz suyu, katı atık, arıtma çamuru, atık yağ, toprak, temiz oda ve iş hijyeni gibi alanlarda oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Bu kapsamların ayrıntıları aşağıda bulunmaktadır:

 “Kalite Politikamız; Kalite”

 1. 1.       İzlediğiniz kalite politikanız nedir?

Haliç Çevre olarak izlediğimiz kalite politikamız; Elde edilen sonuçlarımızın doğru, güvenilir ve tarafsız olmasıdır. İzlediğimiz bu politikadan şimdiye kadar asla ödün vermedik ve vermeden de ilerliyoruz.  Müşterilerimizin bizleri tercih etmesinde en önemli etken bu duruşumuz olmuştur.

Biz her zaman, doğru sonucu elde etmek için gerekli maddi manevi tüm emeği ortaya koyan ve elde ettiği sonuçların doğruluğunu, kalitesini de geçirdiği denetimler, yeterlilik testleri ve karşılaştırma deneyleri  ile ispatlayan bir kuruluş olduk. Asla kolay yolu tercih etmedik, etmeyeceğiz de...

“Sektörle Doğup Sektörle Büyüdük”

Haliç Çevre’nin kuruluş tarihi çevre bilincinin gelişmeye başladığı ve dolayısı ile laboratuvar sektörünün temellerinin atıldığı ilk yıllara denk gelir. Bizler sektörle doğup sektörle büyüdük. Bu süreç de bizlerin daha deneyimli daha bilinçli olmamıza neden oldu. Süreç içerisinde yaşanan tüm gelişmelere şahit ve ortak olduğumuz için karşılaştığımız her türlü sorunu uygun şekilde yönettik ve gelecek için doğru adımlar attık.

 1. 2.       Ölçüm ve analiz sonuçlarınızın kalitesini ve doğruluğunu sağlamak için takip ettiğiniz yol nedir?

Her ne kadar kalite ve doğruluğumuzun en büyük teminatları sahip olduğumuz akreditasyon ve yeterlilik belgelerimiz olsa da bizler bu belgelerin gereklilikleri ile yetinmeyip, kendimizi ve Türkiye’ deki laboratuar sektörünü uluslararası seviyede önemli bir konuma ulaştırabilmek adına ciddi gayret sarf ediyoruz. Bu bağlamda faaliyet alanımız içerisinde bulunan yasa ve yönetmelikleri sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde de takip ediyor ve uyguluyoruz.

 “Anlıyoruz Uyguluyoruz Sorguluyoruz”

Yasa ve yönetmelikler dışında kullandığımız standartartların doğru anlaşılarak ve eksiksiz şekilde uygulanması kalitenin bir diğer ön şartıdır. Fakat biz Haliç Çevre Laboratuarı olarak bununda yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Yaptığımız bütün çalışmalarda uygulamalarımızı mühendislik çerçevesinde sorgudan geçirerek gerçekleştiriyoruz. Bu sayede kendi içimizde oluşturduğumuz denetleme mekanizması bizleri dış denetimlere sürekli olarak hazır tutmaktadır. Bu da kalitemizin sürdürülebilirliğini sağlayan en temel unsur olduğunu söyleyebiliriz.

 1. 3.       Doğruluk ve kalite takibi için belirlenen Laboratuvarlararası Karşılaştırma Testleri hakkında neler söylersiniz?

Laboratuarlar arası karşılaştırma testleri önemli bir kalite kontrol mekanizmasıdır. Ülkemizde bu testleri ya laboratuarlar kendi aralarında yaparak ya da uluslararası bir kalite kontrol yöntemine katılarak gerçekleştiriyor ve test sonuçlarını talep eden bakanlık ve TÜRKAK’a ulaştırıyor. Genelde Haliç Çevre kendi laboratuarlar arası karşılaştırma testlerini kendi düzenliyor. Düzenlediğimiz testlerde gerçekten karşılaştırılabilir ve doğru sonuçlar elde edebilmek için ciddi gayret sarf ediyoruz. Düzenlediğimiz testlere katılan laboratuarların memnun şekilde ayrılmaları bizler için bir mutluluk kaynağıdır.

“Denetimin Var Olması Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testlerinin Kalitesini Artırır”

Her alanda olduğu gibi bu testlerde de yapılan hatalar ve eksiklikler olabilir tabi . Bizlerin arzusu testlerdeki kaliteyi arttırmak ve hatalı işlerin önüne geçmeye çalışmaktır. Bunun için de laboratuarlar arası karşılaştırma testlerinin yetkili merciler gözetiminde gerçekleştirilmesinin sonuçların kalitesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 1. 4.       Çevre konusunda ülkemizde uygulanan yasa ve yönetmelikleri yeterli buluyor musunuz?

Günümüz ile geçmişi karşılaştırdığımızda şu anda yasa ve yönetmelikler konusunda iyi durumdayız. Eskiye nazaran geldiğimiz nokta kesinlikle yadsınamaz. Sektör gibi yasa ve yönetmelikler de sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir. Var olan eksikliklerin ise sektör içerisinde deneyim kazanmış kişilerle birlikte giderilmesi en doğru yöntem olacağını düşünüyoruz. İlgili bakanlıklarımız üzerine düşen sorumluluğu yaparak bu süreci başlatmışlardır. Bu sektörde önemli bir tecrübeye sahip olan kişilerin de bu yöndeki katkıları ile gelişimi hızlandırmak mümkün olacaktır.

 1. 5.       Uygulanan yaptırımlar siz sektörde aktif faaliyet gösteren firmalar üzerinde ki etkisi nedir?

“Ticari Kaygı Kaliteyi Yok Ediyor”

Yaptırımların var olması kaçınılmaz ve gerekli bir durumdur. Laboratuvar her ne kadar mühendislik kurumları olsalar da ticari kaygıları taşıdığı gerçeği unutulmamalıdır.Fakat ticari kaygıların mühendislik bakış açısının önüne geçmesi hizmet ve rekabet kalitesini düşürmektedir. Bu durumun oluşmaması adına emsal denetim ve yaptırımların var olması şarttır.

“Emsal denetim ve yaptırımlar kaliteyi arttırır”

Aynı zamanda sektörün kalite çıtasının dünya ölçeğinde hatırı sayılır bir noktaya gelebilmesi için de denetim ve yaptırımların yapıcı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi önemli rol oynamaktadır.

Röportajımız sırasında iş yoğunluğundan dolayı bizlerle bulunamayan Haliç Çevre Genel Müdürü Erkan KARAHASANOĞLU, bizlere eşlik ediyor. Sohbetimizin devamını kendileriyle gerçekleştiriyoruz.

 1. 6.       Sektör sorunlarını dile getirin dersek neler söylersiniz?

“3 Yıl İçerisinde Taşlar Yerine Oturacak”

Laboratuvar sorumlularımızın da değindiği gibi önemli sorunlardan biri haksız rekabet ama bugün geldiğimiz konumda bu ve benzeri sorunlar gerek sektör temsilcileri, gerek sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirildi ve giderilmeye çalışılıyor. Bahsi geçen bu sorunlar laboratuar temsilcileri ile kurumlar arasında yapılacak görüşmeler ile çözülebilir durumdadır. Biz bu küçük sorunlara takılmaktansa sektörü daha iyiye nasıl götürürüzün endişesini taşıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar ile yaptığımız toplantılar gösteriyor ki, önümüzdeki 3 yıl gibi bir sürede sektördeki tüm taşlar yerine oturacaktır.

 1. 7.       Çevre sektörü nereden nereye geldi. Sektör hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Haliç Çevre’ nin sektöre adım attığı yıllarda çevre sektörü ve çevre bilinci yok denecek kadar azdı. Bu sebeple ortaya konacak bir sorun bile yoktu. Bu dönemde, üzerinde emisyon ölçüm raporu yazan bir belge, bir vergi levhası niteliğinde değerlendirilebiliyordu. Raporun kim tarafından ve ne şekilde yazıldığının bir önemi yoktu. Bu sorunsuzluk dönemi yaklaşık 2006 yılına kadar devam etti. Bu yıllara kadar bu anlamda bir düzenleme yapılamamıştı. Lakin bu yıllar sonrasında Çevre Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan çalışmalar ile bir takım düzelmeler gerçekleşmeye başladı.  Mevzuatta revizyonlara gidildi ve bu revizyonlar kurumlar ile kuruluşları bir araya getirdi. Böylece sektör daha doğru ortamlarda tartışılarak büyütülmeye ve geliştirilmeye başlandı.

“Sorunsuzluktan Sorunlara“

Kurumların çalışanları ve sektöre gönül veren laboratuarlar büyük emek harcadılar. Oldukça etkili mevzuatlar yazıldı, denetimler yapıldı ve eğitimler verildi. Bütün bunların neticesinde sektörde bir takım ayrılmalar yaşandı. Her şeyi göze alanlar ve alamayanlar. Şu an görüyoruz ki her şeyi göze alamayan ve devletine, kendisine, müşterisine saygılı olup kaliteyi tercih edenler bugün hak ettikleri konumdayken, her şeyi göze alan diğerleri yok olma durumuna gelmişlerdir. Günümüzde ise askılar kaldırıldı, ceza puanlamaları getirildi, denetimler arttırıldı ve bir kontrol mekanizması kuruldu. Yani bir cihazla ne kadar baca ölçümü yapılabileceğinden tutun da personel sayısına, doküman formatlarından tutun da fiziki mekanlara kadar her şey belirlendi. Ciddi bir emek ile meydana gelen asgari fiyat tarifesi ile de desteklemeler devam etti. Bütün bu gelişmeler sistemi bugünkü haline getirdi.

 1. 8.       Sektör içerisinde günümüz sorunları arasında asgari fiyat tarifesi dile getirilmektedir. Sizin bu konuda ki düşünceleriniz nelerdir?

Asgari fiyat tarifesi sektöre birçok kazanç sağlamıştır. Bunu inkar edemeyiz. Fakat bulunduğumuz konum ve dönem itibari ile asgari fiyat tarifesinin artık yarar değil zarar getirdiği kanaatindeyiz. Evet, sektörün gelişimi sürecinde olmazsa olmazlar arasındaydı ama artık müşteriler de firmalar da bilinçlenmiş durumdadır.

 1. 9.       Sektör içerisinde Haliç Çevre’yi farklı kılan noktalar nelerdir?

Kurulduğumuz günden bugüne hep dürüst olduk ve var olduğumuz süre boyunca da bu şekilde devam edeceğiz. Bizim yaptığımız iş teknik bir iştir, mühendislik işidir. Asla ticaret değildir. Şimdiye kadar hep bu bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürdük. Hep çok çalıştık ve bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Bu ilkemizi çalışanlarımıza, dolayısı ile müşterilerimize yansıttık. Bizi farklı kılan en temel unsur budur. Ticari kaygı üzerine değil daha iyi nasıl oluruz üzerine kurulduk ve bu yolda devam ediyoruz.

“Tek Hedef; Dünyaya Hizmet Etmek”

 1. 10.   Haliç Çevre’nin gelecek projeleri nelerdir?

Gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hızla devam ettiğimiz, değişmeyen ve değişmeyecek olan tek hedefimiz tüm dünyaya hizmet etmek. Bunun dışında da tabi ki hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi de gelişen ve değişen etkenlerle birlikte revize ederek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her yeni gün yeni bir hedef doğuruyor. Ama değişmeyen tek hedefimiz global laboratuar sektörü içerisinde önemli bir Türk markası olarak yer almaktır.

 1. 11.   Sürdürülebilir çevre ve iş sağlığı anlayışının yerleşmesi hakkında ki görüşleriniz nelerdir?

Geçmişimize baktığımızda bu anlamda çok ciddi yol alınmıştır. Gerek çevre gerekse iş hijyeni konusunda bilincin oluşmasında kamu kurumları ve özel sektörün ciddi emeği vardır. Emeği geçen her kurum ve kişiye teşekkür etmek bizler için bir borçtur. Fakat yine de önümüzde gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirlik için gelişmişlik gereklidir. Gelişmekte olan bir olgu içerisinde sürdürülebilirlik kavramını konumlandıramazsınız. Sektörü bugünkü konumuna getiren, sohbetimiz boyunca da bahsettiğimiz birçok olgunun değişkenliğinin devam ettiği bu ortamda sürdürülebilirlik bizler için erken bir kavramdır. Sektör içerisindeki tüm taşlar yerine oturuncaya kadar sürdürülebilirlik yerine değişim durumu hâkim olacaktır.

Kendi açımızdan bu konuyu ele alırsak, yine temel hedefimize paralel olarak şöyle düşünmekteyiz; Sürdürülebilirlik kavramı dünya çapında hizmet verebildiğimiz anda başlayacaktır. Eğer dünyaya iş yapıyorsanız sürdürülebilirsinizdir, güçlüsünüzdür. Bir gün bu hedefimize ulaşacağımıza olan inancım tamdır.

 1. 12.   Sektör içerisinde yer almak isteyen yeni girişimcilere önerileriniz nedir?

Onlara, laboratuvar sektörünü doğru şekilde analiz ederek adım atmalarını tavsiye ediyorum. Güçlü ve sağlam bir şekilde ayakta kalabilmek için, şu an hala büyümekte ve gelişmekte olan bu sektör içerisindeki bütün değişkenleri öngörebilmek çok önemlidir. Anlık çözümler ve kararlar sizleri geleceğe taşımak yerine geçmişe sürükleyecektir.