Editör’den Çevre’de Yeni Bir Mecra

Rew Fuarcılığın 11.’sini düzenlediği Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Uluslar arası Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım ile
gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüm firmaları, çevre teknolojileri firmaları ve çevre
laboratuvarları firmalarının boy göstereceği fuarda sürdürülebilir bir geleceğin
teknoloji kaynakları ve atıkların nasıl ve ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği
sergilenecek.


Yaşanabilir bir geleceğin en büyük şartıdır doğal kaynaklarımız. Ama ne var
ki bitmez sanılarak hoyratça kullanılan kaynaklarımız artan nüfus sayısı ve
bununla paralel artan enerji kullanımı ile birlikte yok olama ile yüzyüze gelmiş
durumda. Ve bu da kullanılabilir atıkların hem ekonomik kalkınma hem de
gelecek için geri dönüştürülmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
Kalkınmakta olan ülkelerin ise tek çıkar noktaları arasında yer alan geri dönüşüm
kavramı ülkemizde hala oturmamış durumdadır. Dünya ülkeleri arasında
çöp ithal eden ülkeler yer alırken biz bilinçlendirme ve kültür oluşturma çalışmalarına
çok yakın bir zamanda başlamış olmamıza rağmen güzel yol kat edilmiştir
ve yine de kat edilmesi gereken kocaman bir yol da bizi beklemektedir.
Atıkların çevreye verdiği zararı görmek ve verilen zarar göre önlem almak adına
oluşan çevre laboratuvarları sektörü de bu alanda yapılan çalışmaların en büyük
destekçisidir. Bir şeyi ölçmeden yönetimini gerçekleştiremezsiniz. Atıkların
verdiği zararı ya da katacağı yararı ölçerek hareket edilmesine olanak sağlayan
sektör ile de sürdürülebilir geleceğin temelleri atılmaktadır.
Yeni doğan EKOANALİZ Dergimiz ile çevre laboratuvarları ayağı ile ağırladığımız
konuklarımız, firmalarımız ve uzman görüşlerimiz ile çevre sorunlarına
ışık tutmaya, tüm görüşlere söz hakkı tanıyarak sorunları masaya yatırmaya
çalışacağız.
Ayrıca Partnerim ve Tıktedarik köşelerimiz ile dergimizde bizimle birlikte olmak
isteyen firmalarımız ve partner ve tedarikçi firmalar arasında ki koordinasyonu
sağlayarak daha hızlı ve daha rahat ticaret yapmalarına olanak sağlamaya
çalıyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz dergimizin büyüme aşamasında hep
birlikte olmak dileği ile…