Hasret Türküleri Motifi

Onlar sevdalıdan haber getirir, onlar sevdalıya haber götürür. Onlar doğal dengenin, düzenin kaybolan süsleri. Onlar hasret türkülerinin en önemli motifi, divan edebiyatının vazgeçilmez öğesi.

Devamını Oku

VAŞAK Ormanın Hayaletleri

Ekolojik dengenin vazgeçilmezleri canlıların birçoğunun hem
yaşam alanlarının yok edilmesi ile hem de bilinçsiz avlanma ile
ya nesilleri tükendi ya da nesilleri tükenme tehlikesi altında. Kedigiller ailesine mensup olan ve
gece hareket etmelerinden dolayı
ormanın gizli hayaletleri konumunda
olan vaşakların bir türü olan “bayağı
vaşak” da yok olma tehlikesi altında.

Devamını Oku
Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Directive 'safe_mode' is deprecated in PHP 5.3 and greater
in expression :
file : Unknown